Ümmet Vakfı

Icon Heading

Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya Hizmet

Ümmet Vakfı, merkezi Türkiye’nin İstanbul ilinde bulunan bağımsız bir kalkınma kuruluşudur. Mübarek Mescid-i Aksa ve Kudüs-ü Şerif’e hizmetle ilgili projeleri uygulamak amacıyla Türkiye’de resmi mercilerden alınan izinle 21/11/2013 yılında kurulmuştur. Vakfımız, Kudüs’te uyguladığı projelerin giderlerini karşılamak, bu projelere sürekli ve kalıcı finansal destek sağlamak için turizm ve emlak gibi hizmet sektörlerinde yatırım fırsatları bularak gelirlerini artırma amacı taşımakta ve bu yönde sıkı çalışmalar yapmaktadır

Vakfın Vizyonu

Mübarek Mescid-i Aksa ve Kudüs şehrini kararlı bir şekilde korumak ve direnişine destek olmak için, yürütülen projelerin finanse edilmesinde seçkin bir vakıf olmak.

Vakfın Misyonu

Ümmetin hafızasında Kudüs ve Mescid-i Aksa davasını canlı tutmak amacıyla Kudüs ve Mescid-i Aksa çalışmalarına devamlı kaynak sağlamak ve bağışçıların güvenini kazanmak için çaba sarf etmek.

5 Proje Alanı

Icon Heading

Ümmet Vakfı’nın yardım çalışmalarındaki hedefleri

Eğitim Hizmetlerimiz

Eğitim, işgalci yahudi rejiminin hedef aldığı projelerin başında gelmektedir. İşgalci yahudiler, halkı Filistin davasından uzaklaştırıp işgalin sineye çekilmesi ve işgalcilerle beraber yaşamalarını sağlamak için Kudüs halkının eğitim çalışmalarında kimlik inşasını bozmaktadırlar. Kudüs’te işgalci belediyeler eğitim çalışmalarında öne geçmek ve yahudi tarihini yaymak için özel okullara, her öğrenci için senelik yardımlarda bulunmaktadırlar.

DEVAMINI OKU

Ekonomik Hizmetlerimiz

İşgalci rejimin Kudüs’teki tutumu, şehirdeki hayat şartlarının büyük oranda pahalılaşmasına neden olmuştur. İşgalci rejimin esnaf ve tüccarlardan yüksek vergi alması Kudüs halkına yapılan baskıların bir göstergesidir. Bu yaptırımlar sonucu fakirlik oranı doğu Kudüs’te %80’lere ulaşırken bu oran çocuklarda %85’e ulaşmaktadır

DEVAMINI OKU

Mescidi Aksa’nın planları

Günümüzde Mübarek Mescid-i Aksa, yahudiler için büyük önem arz etmektedir. Zira yahudiler, Süleyman mabedini inşa etmek maksadıyla Mescid-i Aksa’nın asıl kimliğini değiştirip, yahudi kimliği oluşturmayı hedeflemektedirler. Bu kimlik değişimi saldırı, baskın, yahudi yerleşkeleri inşa etmek, müslümanların kutsallarının altında çukurlar kazmak ve bölme planlarıyla olmaktadır.

DEVAMINI OKU

Sosyal Hizmetlerimiz

Kudüs halkının sosyo-psikolojik yapısı, bir asırdır bozulup değişmiş, vahşi batı medeniyeti ile yahudi saldırılarından çok kötü bir şekilde etkilenmiştir. Bu değişim direnişin ve toplumun temel esaslarının sarsılmasına neden olmuştur. 1948 yılında savaştan sonra Kudüs’ün batısındaki aileler yoksulluklarından dolayı evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Bu göç dalgası neticesinde Kudüs’ün doğusundaki yerleşik nüfus ciddi oranda artmıştır.

DEVAMINI OKU

Sağlık Hizmetlerimiz

Sağlık sektörü, işgalcilerin hedef aldığı ve kontrolü altına almaya çalıştığı bir diğer sektördür. 1996 yılından bu yana Kudüs halkına İsrail sigorta fonları vasıtasıyla ‘İsrail devlet sigortası’na kayıt yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu sigorta dahilinde halk hastanelere gidebilmek için aylık ağır sigorta primlerini ödemek zorunda bırakılmaktadır. Üstelik bu sigortalar, şehirdeki özel hastanelerin ekonomik kriz yaşamalarına da sebep olmaktadır

DEVAMINI OKU

Vakfın projeleri

Icon Heading

Vakfın projeleri

Icon Heading